Bliv Sponsor

 

Lokalrådet har ingen faste indtægter, derfor lever lokalrådet økonomisk kun i kraft af sponsorater og af de puljer som Lokalrådet søger hos Ringsted Kommune.

For at vi som lokalråd kan opretholde en hjemmeside, have en bank som er lovpligtigt som forening, har vi brug for sponsorater. Kunne du tænke dig af sponsorer penge eller ting til lokalrådet eller lokalområdet så læs med her på side om hvordan du gør.

Tak til alle Sponsorer

Sponsorering af penge

Virksomhed så læs her

Din virksomhed kan få en plads på Nordrup Farendløse Lokalråds forside her på hjemmesiden. Det eneste din virksomehd skal gøre er blive sponsor.

Som sponsor får din virksomhed en plads med virksomhedslogo, direkte link til din virksomheds hjemmeside fra forside af lokalrådes hjemmeside.

For at få en sponsorplads på forsiden skal din virksomhed give et sponosrat på minimum 2000 kr. Sponsorpladsen har din virksomhed året ud det år sponosratet er givet.

Oplys din virksomheds navn og at det er et sponosrat i teksten på din overførsel. Kontakt lokalrådet på mail med logo, link til din virksomheds hjemmeside og at du har givet et sposorat, så kommer din virksomhed på lokalrådets forside.

Din virksomhed kan blive sponsor ved at indbetale et sponsorat til:

Mobilpay box: 0854MB

Bank: 5069 1099761

Send en mail til: nfl.lokalraad@gmail.com

Privatperson så læs her

Som privat person kan du give et sponsorat til Lokalrådet via mobilpay eller via bankoverførsel. Oplys i din overførsel af det er et sponosorat:

Mobilpay box: 0854MB

Bank: 5069 1099761

Send en mail til: nfl.lokalraad@gmail.com

Sponsorering af ting og af lokalområdet

Virksomhed og Privatperson

Du kan som virksomhed og privatperson også vælge at sponsorere ting til lokalrådet eller ting til lokalområdet. Det kunne være kaffe, sodavand, printerpapir, printer toner, computer, træer, buske, skilte eller noget helt andet.

Det kunne også være at du ville sponosrere en trampesti, det kunne være at du som lodsejer gerne vil stille en stykke af din jord til rådighed for en trampesti, at du ville sponsorere stimarkering og skiltning så vi i lokalområdet får mere sammenhæng, flere fællesarealer og rekreative områder. Lige nu mangler vi trampestier i Mulstrup, Farendløse og Nordrup.

Lige nu mangler Cafeteriet i Nordrup Hallen akut bord og stole. Cafeteriet mangler desuden en istandsættelse af lokalet, så er du maler/murer og har lyst til at sponsorere en istandsættelse af lokalet så er der stort behov for det.

Tvindelstrup Forsamlingshus mangler istandsættelse af deres toilet, så er du murer/maler eller anden håndværeker og har lyst til at sponsorerer det, så er der et behov for en istandsættelse.

Kontakt lokalrådet for at høre hvad vi står og mangler lige nu og hvordan du gør. 

Mail: nfl.lokalraad@gmail.com

Telefon: 4218 8027