Om Nordrup Farendløse Lokalråd

Et lokalråd er ifølge foreningssider.dk

… et forum for dialog, samarbejde og udvikling i lokalsamfundet, og samtidig et forum for tværgående samarbejde mellem de forskellige lokalsamfund i kommunen og med kommunen.

Et lokalråd skal afspejle det lokalsamfund, der ligger inden for lokalrådets geografiske område. Derfor skal enhver borger i området have mulighed for at kunne opstille til lokalrådet. Dette er vigtigt for at sikre, at lokalrådet er et demokratisk forum, hvor alle kan deltage, og hvor alle kan blive hørt.’

Nordrup Farendløse Lokalråds opgaver

En af Nordrup Farendløse Lokalråd største opgave er at tale lokalområdet sag både i det daglige mellem naboer men også i mødet med Ringsted kommune. 

En anden store opgaver for lokalrådet er at være med til, at forstærke sammenholdet mellem lokalområdet beboere og ved at bakke op om initiativer taget af erhvervslive, skole, institutioner, idrætsliv, foreningsliv, klubliv, menighedsråd o.a. 

En tredje stor opgave for lokalrådet er at udvikle lokalområdet, at være med til at Nordrup Farendløse vedbliver at være et attraktivt sted at bo og at flytte til. 

– Sammen er vi bedst –

Nordrup Farendløse Lokalråds aktuelle bestyrelse består af og er konstitueret som følgende: 

Formand
Mette Lund
Næstformand
Karina Reimer Hansen
Sekretær
Helle Sjøberg Fredensborg
Kasserer
Niels Toft Larsen
Bestyrelsesmedlem
Bo Holst-Christensen
1. Suppleant
Anne Slott Jacobsen
2. Suppleant
Charlotte Poll


Lokalrådet kan kontaktes via:

Mail: nfl.lokalraad@gmail.com

Telefon (Formand – Mette Lund): 4218 8027 

Sociale medier: Facebook

Helhedsplan Nordrup Farendeløse Lokalråd

Helhedsplan 2023