Dit lokalområde

Her kommer links til lokale erhvervsdrivende, skole, institutioner, idrætsliv, foreningsliv, klubliv, menighedsråd o.a.

– Siden er under udarbejdelse –

Foreninger

Idræt

NFI

Om:

Nordrup Farendløse IF er en midre idrætsforening beliggende ca 10 km fra Ringsted i Nordrup.

Vores filosofi er, at det skal være sjovt at dyrke sport – og der skal være plads til alle!

Vi er et aktivt omdrejningspunkt i vores lokalsamfund, og tilbyder derfor klassiske sportsgrene krydret med mere “hotte” aktiviteter. Så håndbold, badminton og gymnastik er sammensat med yoga, dancehold, parkour, flexifjer samt styrke-cardio træning.

Vi skaber fællesskab og sammenhold på holdene og i klubben ved arrangementer som ungdomsklub, fælles juleafslutning, klubmesterskaber, holdfester og overnatninger.

Kigge forbi, og få lidt sved på panden sammen med os.

Kontakt oplysninger:

Adresse: Farendløsevej 20, 4100 Ringsted
 
E-mail Fælles Forperson Lykke Truelsen- loppe6@hotmail.com
E-mail Badminiton Forperson Lone Leonhard – lone.leonhard@gmail.com
E-mail Gymnastik Forperson Trine Aamand- NFIgymnastik@gmail.com
E-mail Håndbold Forperson Kenneth Petersen – fetterk@webspeed.dk
E-mail Tutten (Cafeteria) Forperson Helle Døring – madsgong@gmail.com
 
Telefon Badminton Forperson Lone Leonhard – 4240 4898
Telefon Gymnastik Forperson Trine Aamand – 2551 0061
Telefon Håndbold Forperson Kenneth Petersen – 2140 7911
Telefon Tutten (Cafeteria) Forperson Helle Døring – 4096 3662

Klubber

Skole & Institutioner

Nordbakkeskolen

Om:

 

Nordbakkeskolen er en mindre folkeskole med 170 børn fra 0. – 6. klasse beliggende i en landsby lidt uden for Ringsted by i helt fantastiske naturskønne omgivelser. Vi har masser af plads både ude og inde, hvor skolen fremtræder med lyse og pæne lokaler. Det giver os nogle suveræne rammer for børnenes skoledag og SFO-tid.  

Vi sætter en ære i at være nærværende og omsorgsfulde i vores kontakt til børn og forældre, og vi er en skole, hvor alle kender hinanden, og hvor børn og voksne er gode til at samarbejde på tværs af klasser. 

Personalegruppen består af 25 engagerede medarbejdere, som har en positiv og ressourceorienteret tilgang til arbejdet med børn, og indgår i udviklende relationer til børnene og deres forældre. 

Vi sætter børn og voksnes trivsel og udvikling højt. Vi hjælper hinanden og tager et fælles ansvar for, at Nordbakkeskolen er et fantastisk sted at gå i skole og arbejde.

Kontakt oplysninger:

Adresse: Farendløsevej 20, 4100 Ringsted
 
E-mail Skoleleder Martin Reinholdt Fogh – marfo@ringsted.dk
E-mail kontor Skolesekretær Rita Clausen – ricl@ringsted.dk
E-mail Skolebestyrelsen Forperson Anne Slott Jacobsen – anne_pet@hotmail.com
 
Telefon Skolesekretær  Rita Clausen – 5762 7320 

Nordbakkes Børnehus

Om:

Nordbakkens Børnehus er en lille integreret daginstitution, der ligger i Nordrup med Nordbakkeskolen som nærmeste nabo.

Vi er normeret til 12/15 vuggestuebørn og 35 børnehavebørn.

Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, og med udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer. Vi har stort fokus på fællesskab, og laver derfor også aktiviteter på tværs af alle aldersgrupper. Vi tror på, at alle kan bidrage med noget positivt til fællesskabet, og vi gennem det relationelle opnår de bedste betingelser for, at sikre udviklingen for det enkelte barn.

Vi ligger på landet, og prioriterer udelivet højt. Vi har en stor naturlegeplads, og derudover benytter vi de lokale muligheder.

Kontakt oplysninger:

Adresse – Farendløsevej 14, 4100 Ringsted
 
Hjemmeside – www.nordbakken.aula.dk/
 
E-mail  – ks4@ringsted.dk
 
Telefon Dagtilbudsleder Kamilla Seerup – 2327 7732

Bøgely Skovbørnehave

Om:

Bøgely Skovbørnehave er en lille skovbørnehave midt i Maglebjergskoven ved Fjællebro.

Bøgely Skovbørnehave har plads til 35 børnhavebørn, dog erder i forårsmånederne plads til 40 børnhavebørn.

Vi understøtte børns livsduelighed gennem frie rammer og forpligtende samvær.

Vi arbejder med følgende:

Udeliv
– I Bøgely er udeliv fundament for vores virke.
– Respekt og læren om naturen, som skaber glæde for naturen.

Ligeværdighed
– Vi bestræber os på at møde hvert menneske ligeværdigt.

Udvikling
– Både børn og voksne skal have mulighed for at udvikle sig.
– Institutionen udvikler sig hele tiden for at kunne tilbyde det bedste.

Hensyn
– Vi opdrager til demokrati, hvor individ og fællesskab tager hensyn til hinanden.
– Dette afspejles i vores engagement og rummelighed.

Nysgerrig
– Vi værner om barndommen, da vi ser den har en værdi i sig selv.
– Vi forholder os nysgerrigt til det omgivende samfund.

Tillidsfuld
– I Bøgely er der en positiv og tillidsfuld atmosfære for hele familien.
– Gensidig åbenhed til barnet og dets familie.
– Omsorg for barnet og dets familie.

Kontakt oplysninger:

Adresse – Egelundsvej 12 4100 Ringsted
 
 
E-mail  – boegely@ringsted.dk
 
Telefon – 5762 7125 / 4177 2745

Menighedsråd & Sogn

Nordrupøster Sogn

Om:
 

Kontakt oplysninger:

Adresse Nordrup Kirke –
Nordrupvej 132, 4100 Ringsted
 
E-mail Sognepræst/Kirkebogsfører Jacob Broholm Møller – jabm@km.dk
E-mail Sognepræst Sara Haugaard Horneman-Thielcke – shf@km.dk
 
Telefon Sognepræst/Kirkebogsfører Jacob Broholm Møller – 5764 0085

Nordrupøster-Farendløse Sognes Menighedsråd

Om:

Kontakt oplysninger:

Hjemmeside – www.sogn.dk/nordrupoester/menighedsraad

E-mail – 7371@sogn.dk

Erhvervsdrivende