Nordrup Farendløse Forhandlingsfællesskab

Links

Afstandskrav

Klimaaftale om mere grøn energi

Klimaaftale om mere grøn energi fra sol og vind på land 2023

Rammevilkår til fremme af VE-udbygningen på land:

https://www.xn--lokalrd-jxa.dk/wp-content/uploads/2024/05/Klimaaftale-om-mere-groen-energi-fra-sol-og-vind-paa-land-2023.pdf

Ringsted Byråds Forudsætningsaftale

VE-loven

Værditabsordning