Status på høringsproces ift. Ringsted Go Green

10. juli 2023 0 Af Mette Lund

Indhold

I forbindelse med at Ringsted Kommune 3. maj 2023 præsenterede energi projektforslaget, Ringsted Go Green i kongrescentret, er borgerne i lokalområdet Nordrup-Farendløse blevet opfordret til at deltage i processen med at indsende høringsbreve til kommunen.

Nordrup-Farendløse Lokalråd blev af flere borgere opfordret til ligeledes at indsende et høringsbrev, hvilket jeg som formand for lokalrådet bekræftede på borgermødet   23. maj 2023. I mellemtiden har vi i lokalrådet revurderet opgavens omfang, og har konkluderet, at det ikke er op til lokalrådet at skrive ét høringsbrev med afsæt i lokale borgeres udtalelser på borgermøde og sociale medier. Lokalrådet repræsenterer samtlige borgere i lokalområdet, og det er lokalrådets vurdering, at det mest præcise høringsbrev er blevet lagt til grund i alle de høringsbreve, som er indsendt af borgerne i lokalområdet.

Ringsted Kommune har 26. juni 2023 orienteret lokalrådet om, at der i alt er modtaget 280 høringsbreve fordelt på samtlige energiprojekter. Heraf omhandlede tre ud af fire afsendte høringsbreve energi projektforslaget Ringsted Go Green (206 høringsbreve i alt). I første omgang er Ringsted Kommune i færd med at tematisere høringsbrevene, og derefter vil administrationen gå i gang med at analysere dem alle. Det forestår en stor opgave for administrationen, hvorfor tidsfristen for behandlingen ligeledes er blevet udskudt til efteråret.

Vi er meget imponerede over den store interesse, som borgerne i lokalområdet har rejst, og vi har nu en konkret opgave med at sikre, at kommunen tager handling på de mange høringsbreve.

Endvidere deltager lokalrådet i en række opfølgende møder med kommunen, heriblandt med inddragelse af lokale VE interessenter og andre lokalråd, der ønsker at bidrage til en demokratisk proces.

Vi vil løbende orientere lokalområdets borgere om den videre proces her på hjemmesiden.

Med venlig hilsen

Eric Leonhard

Formand for Nordrup-Farendløse Lokalråd