Vedr. høringssvar – Ringsted kommune har ved en fejl…

12. juli 2023 0 Af Mette Lund

Ringsted kommune har ved en fejl behandlet og registreret et privat høringssvar vedr. Ringsted Go Green, som værende et høringssvar fra Nordrup Farendløse Lokalråd. Kommunen er gjort opmærksom på fejlen, og har orienteret de personer, som har søgt om aktindsigt, om den administrative fejl.

Tak til de flittige medborgere, der har opdaget fejlen, således den kunne blive rettet med det samme. Vi håber ikke, at høringsbrevet kommer til at miskreditere lokalrådets arbejde, med at sikre opbakning og støtte til medborgernes høringsindsats

Med venlig hilsen Lokalrådet