Sommer hilsen fra lokalrådet

14. juli 2023 0 Af Mette Lund

Sommer nyt

Nordrup Farendløse lokalråd erkender at vores kommunikation ikke har været tydeligt nok og at der er plads til forbedring. Hvilket der vil være fokus på fremadrettet.

Vejforløb
Vi har genoptaget dialogen med Ringsted kommunes tekniske forvaltning efter henvendelser fra lokale borger vedr. vejforløb flere steder i området, heri bladet krydset Nordrupvej, Giesegårdsvej, skovvej.

Kommune oplyser at der ikke er flere midler i 2023, men de er positive indstillet på, at arbejde videre med projektet, dette gælder ligeledes projekter vedr. sti belysning mellem Nordrup hallen og Nordrup Vestervang.

Ind videre vil Ringsted kommunes tekniske forvaltning se nærmere på udfordringen ved tung trafik igennem Nordrupvej og Nordrup by

God sommer
lokalrådet