Status på høringssvar

14. juli 2023 0 Af Mette Lund

Status på høringsvar

Vi er ked af den hårde tone der har været på de sociale medier.

Det fjerne desværre alt fokus fra det frivillige arbejde lokalrådet har og vil yde. Vi er opmærksom på at der har været en del skriveri på forskellige medier, hvorvidt et privat høringssvar er skrevet på vegne af Nordrup Farendløse lokalråd. Kommunen er informeret om at det indsendt høringssvar er af privat karakter og ikke på vegne af lokalrådet. Kommunen har rette fejlen og journalført den korrekt under privatsager.

Som tideliger oplyst har Nordrup Farendløse lokalrådet valgt en neutral linje i forhold til indsendelse af et høringsbrev og har derfor ikke et høringssvar.

Lokalrådet repræsenterer samtlige borger i lokalområdet og det er lokalrådets vurdering at det meste præcise høringsbrev er blevet lagt til grund i alle de høringsbrev som er indsendt af borgerne i lokalområdet.

Nordrup Farendløse Lokalråd og Ørslev landsbylaug er i løbende dialog med Ringsted kommunes plan og klimaudvalg, der er planlagt møde 15 .08.23 hvor det forventes at der kommer en nærmere afklaring på samarbejde mellem kommunen, lokalrådene og lokale ve -foreninger.

kommunen er ved at gennemgå høringsbreve og når der foreligger et overblik over dem, vil involveret lokalråd bliver inviteret til yderlig dialog

vedlagt er Ringsted kommunes lokal planproces

Lokalplansproces (1)