Info fra Nordrup Farendløse lokalråd

24. juli 2023 0 Af Mette Lund

Lokalrådet har modtaget en henvendelse fra Søren Christensen, der har indsamlet underskrifter med henblik på at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling jf. lokalrådets vedtægter jf. §12 om ekstraordinær generalforsamling, med det formål at vælge en ny bestyrelsen grundet mistillid til hele lokalrådet.

Underskriftsindsamlingen kan i sin udformning principielt ikke godkendes jf. lokalrådets vedtægter.

Alligevel vil lokalrådets bestyrelse gerne takke for det store engagement fra Søren Christensen og øvrige, der har bidraget med underskrifter.

Vi ønsker på ingen måde at stå i vejen for et endnu større lokalt engagement, end hvad den siddende bestyrelse kan byde ind med. Derfor har en enig bestyrelse på hasteindkaldt bestyrelsesmøde valgt at træde tilbage med omgående virkning. Derved overleveres lokalråds-stafetten til Søren Christensen, så han og andre ildsjæle hurtigst muligt kan overtage arbejdet med igangværende, lokale projekter og initiativer, herunder en eventuel oprettelse af en ny VE-forening i samarbejde med Ringsted Kommune.

Vi har i dag orienteret Ringsted Kommune om vores beslutning om at træde tilbage.

I den forbindelse vil det afgående Lokalråd gerne takke sponsorer, samarbejdspartnere og frivillige, som har bidraget med ønsker og initiativer til lokalrådets arbejde. Vi ser stadig lokalrådets arbejde som et vigtigt bidrag til et godt og stærkt lokalt fællesskab, og ser frem til, at den nye bestyrelse kan fortsætte og gennemføre planlagte opgaver i en åben og demokratisk dialog.

Vi henstiller til, at lokalområdets beboere anerkender lokalrådets beslutning samt i god tone bakker op om at ønske det nye lokalråd held og lykke med de nye frivillige arbejdsopgaver.

Med venlig hilsen

Lokalrådets bestyrelse