Nordrup Farendløse Lokalråd har fået ny bestyrelse

21. august 2023 2 Af Mette Lund

Kære naboer.

På vegne af den nye bestyrelse i Nordrup Farendløse lokalråd, vil vi gerne takke alle for det store fremmøde ved dagens ekstraordinære generalforsamling og for at vise den nye bestyrelse den tillid det er at vælge os til bestyrelsen.

En stor tak til den afgåede bestyrelse for det store arbejde de har lagt i bestyrelsen og i lokalområdet.

Den nyvalgte bestyrelse har afholdt konstituerende møde i dag (14. august 2023), umiddelbart efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

Formand – Mette Lund

Næstformand – Karina Reimer Hansen

Kasser – Niels Toft Larsen

Sekretær – Helle Sjøberg Fredensborg

Bestyrelsesmedlem – Bo Holst-Christensen

1. Suppleant – Anne Slott Jacobsen

2. Suppleant – Charlotte Poll

Vi ligger ud med møde i morgen med Ørslev landsbylaug og Ringsted kommune og bestyrelsesmøde de 2 følgende onsdage, hvor fokus vil være på samarbejde med Ringsted kommune, fokus på håndteringen af Ringsted Go Green, overdragelse fra den afgåede bestyrelse samt alt det administrative i at være en ny bestyrelse herunder ibrugtagning af sociale medier og hjemmeside.

Vi glæder os alle til at gøre en forskel for os alle i lokalområdet.

På vegne af Nordrup Farendløse lokalråd

Mette Lund