Ringsted Go Green udmelding fra Nordrup Farendløse Lokalråd

21. august 2023 0 Af Mette Lund

Kære Naboer

Nordrup Farendløse Lokalråd har besluttet, ud fra lokalområdets ytringer og ved det klare mandat vi ved den ekstraordinære generalforsamling blev valgt på, at følgende er Nordrup Farendløse Lokalråds stillingtagen til Ringsted Go Green, omfattende solceller, vindmøller og udvidelse af biogasanlæg med bl.a. Power to X:

Nordrup Farendløse Lokalråd siger NEJ til Ringsted Go Green og NEJ til alle dele af projektansøgningen.

Nordrup Farendløse Lokalråd har desuden besluttet at sende en bekymringsmail til samtlige kommunalpolitikere i Ringsted byråd samt til Ringsteds kommunes Kommunaldirektør. I denne vil vi tydeliggøre at vi, som lokalråd og lokalområde, siger NEJ til Ringsted Go Green, bekymringsmailen vil blive støttet op med faglige argumenter. Vi vil i bekymringsmailen gøre opmærksom på, at den kommer som erstatning for et høringssvar som desværre ikke er blevet sendt rettidig. Vi vil, når bekymringsmailen er skrevet, offentliggøre mailen således alle i lokalområdet er orienteret om retningen og indholdet.

Vi håber at det nu er klart for alle i lokalområdet hvor Nordrup Farendløse Lokalråd står i denne sag.

Ud over ovenstående, har vi en besked til de naboer der i går 16. august 2023 deltog i et møde med Biocirc, hvor efter mange naboer er gået rystede fra mødet. Til jer vil vi gerne sige, at I ikke kommer til at stå alene. Vi vil som lokalråd godt fraråde at I på nuværende tidspunkt indgår aftaler eller forhandler med Biocirc. Nordrup Farendløse Lokalråd og Ørslev Landsbylaug arbejder på en fælles løsning som vi snarest vil melde noget ud omkring.

Mht. til fremadrettet håndtering af Ringsted Go Green og VE i lokalområdet har Nordrup Farendløse Lokalråd besluttet at vi ikke kommer til at pege på et samarbejde med VE-Midt til denne opgave, vi ved at VE-Midt har lagt mange kræfter og tid i foreningen og at de har gang i mange gode ting. Derfor har vi i stedet opfordret VE-Midt til at hæve sig et niveau op, således VE-Midt bliver et politisk talerør for Sjælland eller endog på landsplan for, at der træffes en politisk beslutning på Christiansborg om en helhedsplan for placeringer af VE.

I næste uge (uge 34) vil Nordrup Farendløse Lokalråd arbejde på en ny løsning på den fremtidige håndtering af Ringsted Go Green og VE i lokalområdet. Når rammerne er lagt, vil vi præsentere den for Ørslev Landsbylaug i håb om, at vi i fællesskab kan skabe et nyt udgangspunkt for en god håndtering af Ringsted Go Green og VE.

Vi arbejder så hurtigt det er muligt og melder noget ud snarest.

På vegne af Nordrup Farendløse Lokalråd

Mette Lund