Demonstration: Ringsted Go Green-Go Home

4. september 2023 0 Af Mette Lund

Plan og boligudvalget får overdraget alle høringssvar omkring bl.a. Ringsted Go Green på deres planmøde den 25. September 2023 kl. 16:00. Lokalrådet vil gerne hjælpe politikerne med at sætte ansigter på alle de høringssvar. Og give en påmindelse om at vi siger nej og vi siger:

Ringsted Go Green – Go Home.

Så sæt kryds i kalenderen den 25. september 2023 kl. 15:00.
Sted tilgår senere.

På vegne af Nordrup Farendløse Lokalråd


Mette Lund