Arbejdsgruppe – Vedvarende Energi

7. september 2023 0 Af Mette Lund

Kære Naboer

Vi har arbejdet intenst i Nordrup Farendløse Lokalråd og Ørslev Landsbylaug på at finde en måde, at håndterer Ringsted Go Green. Vi har nu landet en aftale som vi i Nordrup Farendløse Lokalråd er rigtig godt tilfreds med og mener reflekterer lokalområdets ønsker.

Vi har besluttet at nedsætte en Arbejdsgruppe ‘Arbejdsgruppe – Vedvarende Energi’. Arbejdsgruppen skal arbejde i to sideløbende spor (da tiden er knap og udmeldingen fra flere lokalpolitikere desværre taler positivt og for Ringsted Go Green). Det ene spor skal arbejde med at finde faglige, veldokumenterede og evidensbaserede argumenter imod Ringsted Go Green, således vi i Nordrup Farendløse Lokalråd og Ørslev Landsbylaug kan påvirker ‘Plan og Boligudvalget’, Byrådspolitikerne, Borgmesteren og Kommunaldirektøren til at stoppe Ringsted Go Green.  Det andet spor skal arbejde på, at kortlægge lokalområdets holdning til vedvarende energi i lokalområdet, herunder senarier i fald Ringsted kommune vælger Ringsted Go Green, afdække alternative vedvarende energi muligheder i lokalområdet, klargøre formalia til stiftelse af en Vedvarende Energiforening. Idet foreningen skal kunne stiftes hurtigt hvis  Ringsted Go Green eller et andet vedvarende energi projekt bliver en realitet i lokalområdet.

Vi er i Nordrup Farendløse Lokalråd meget tilfredse med samarbejdet og den indgåede aftalen med Ørslev Landsbylaug.

Du kan se aftalen her:

Arbejdsgruppe – Vedvarende Energi

På Vegne af Nordrup Farendløse Lokalråd

Mette Lund