Byporte og vejforløb

3. oktober 2023 2 Af Mette Lund

Kære Naboer

Lokalråder har være på gåtur med Teknisk Forvaltning for, at kigge på kommende byporte og på vejforløb i Nordrup, Farendløse og Tvindelstrup. Det var et meget positivt, givtigt og informativt møde.👍

Byporte:⛩️
Opsætning af byporte ved alle landsbyer i hele Ringsted kommunen er prioriteret, og vores lokalområder har følgende prioriteter på den samlede liste:
Nordrup nr. 2
Tvindelstrup nr. 4
Farendløse nr. 5
(Lokalrådet spurgte til Mulstrup, og fik oplyst, at der ikke havde været indgivet ønske om opsætning af byporte i Mulstrup. Lokalrådet har bedt om, at det undersøges nærmere, Teknisk Forvaltning indvilliget i at undersøger).

For Nordrup betyder det, at der er afsat budget i 2024, at der opsættes byporte i 2024. Arbejdet starter i marts 2024 og forventes at være færdigt inden sommerferien 2024.

For Tvindelstrup og Farendløse er der pt. ikke med sikkerhed budget i 2024. Såfremt der afsættes budget i 2024 vil byporten blive opsat, startende efter sommerferien 2024 med afslutning udgangen af 2024.

Der er helt sikkert afsat budget til byporte i Tvindelstrup og Farendløse i 2025. Hvis der ikke budgetteres i 2024, vil de med sikkerhed bliver opsat, start marts 2025 afsluttet før sommerferie 2025.

Byporten består af byskilt og hvidt stakit, på hver side af vejen hvor muligt. Byporten kan også være byskilt, hvidt stakit og/eller eksisterende beplantning. Ved eksisterende beplantning vil disse, ved samme lejlighed blive forskønnet. Som udgangspunkt kommer byportene hvor eksisterende byskiltene står.

Ud over byport kommer Teknisk Forvaltning med forslag til fart nedsættende vejbump (de er gjort opmærksomme på, at bumpene ikke skal være som de første fejlagtige bump på Nordrupvej). Teknisk Forvaltning vil også fremlægge forslag til hastighedsbegrænsninger flere strategiske steder. En hastighedsbegrænsning på 40 km/t eks. ved farlige sving, skole etc.

For Tvindelstrup , når man kommer fra Haslevvejen, vil der blive kigget på hvordan man kan få nedsat hastighed og på hvordan man kan gøre bilister opmærksomme på, at de køre for hurtigt eks. ved opsætning/integrering af led-lysskilt og genoptegning af de eksisterede riller på vejen.

De endelige tegninger og projektplaner ligger klar udgangen af 2023 og sendes til lokalrådet for endelig godkendelse.

Vejforhold: 🛣
I Nordrup ved kirken (Skovvej, Nordrupvej og Giesegårdvej):
Teknisk Forvaltning har udarbejdet et forslag, som tidligere har været afvist af lokalrådet. Efter vores gåtur i mandags, har Teknisk Forvaltning et par overvejelser de vil kigge på, og kommer med et par ændringer til deres oprindelige forslag. Tegninger og projektplan ligger klar udgangen af 2023 til lokalrådets godkendelse. Der er afsat budget til ændring af vejforløbet i 2024. Ændringen opstartes marts 2024 og forventes afsluttet inden sommerferien 2024.

Vi vil fra Lokalrådet melde ud når vi har mere nyt fra Teknisk Forvaltning.

Ud over ovenstående, fik lokalrådet en god snak med Teknisk Forvaltning, om opsætning af belysning lang cykelstien på hele strækningen mellem Nordrup og Farendløse. Samt etablering af fortov i Farendløse på Farendløsevej fra Brendetoften og ud mod Nordrup. Vi blev opfordret til at søg om disse, hvilket lokalrådet planlægger at gøre.

På vegne af Nordrup Farendløse Lokalråd

Mette Lund

(Herunder eks. på byport, som de ser ud i Ringsted kommune)