Nyt fra ‘Arbejdsgruppe – Vedvarende Energi’

11. oktober 2023 0 Af Mette Lund

Du finder her seneste nyt fra ‘Arbejdsgruppe – Vedvarende Energi’. Der er godt gang i arbejdsgruppen og der vil i dag blive sendt det første resultat af arbejdsgruppens undersøgelse videre til Borgmesteren, Byrådet og Kommunal direktøren i Ringsted Kommune. Læs arbejdsgruppens egen udmelding om deres arbejde her:

I ‘Arbejdsgruppen – Vedvarende Energi’ er vi i gang med at behandle vedvarende energikritik- punkter, som vi håber kan påvirke beslutningen negativt, om at arbejde videre med Ringsted Go Green.

Vi kigger lige nu bl.a. på:

  • Miljøkonsekvens rapport fra Viborg Go Green, herunder trafikale erfaringer
  • Risikovirksomhed i forhold til afstand fra biogasanlægget til beboelse
  • Fald i ejendomsværdi, også for husstande uden for kompensation zonen
  • Kirke grænser
  • Bliver Ringsted Kommunes 2030 klimamål opnået med Ringsted Go Green?
  • Biogas og grøn omstilling. Eksempelvis: er mængden af biomasse realistisk i vores område? Indgår der plastikrester i den gødning, som er restprodukt fra produktionen?

Hvis der skulle sidde nogen i lokalsamfundet eller i jeres netværk med en ekspertviden som kan være relevant, hører vi meget gerne fra jer. Det kan f.eks. være en juridisk-, en brintekspert eller en der er klog på grøn omstilling.

Vi forestiller os, at det bliver en dialog med 2 personer fra arbejdsgruppen på et par timer. I må meget gerne sende en mail til VEgruppe@gmail.com, så tager vi fat i jer.

Med venlig hilsen

‘Arbejdsgruppen – Vedvarende Energi’