Afgasset gylle fra biomasse

16. december 2023 2 Af Mette Lund

Kære Naboer

Nordrup Farendløse Lokalråd og Ørslev Landsbylaug har i dag sende tese 5 afsted til Borgmester, Byråd og Kommunaldirektør.

‘Arbejdsgruppe – Vedvarende Energi’ har undersøgt biomassen der produceres af afgasset gylle der produceres på biogasanlæg og har på baggrund af anslysen, udarbejdet et abstract/resume indeholdende konklusion, arbejdsmetode, kilder og evidens. Du kan læse resume/abstract med analyse og konklusion , og du kan læse den mail som Nordrup Farendløse Lokalråd & Ørslev Landsbylaug har sendt til Borgmester, Byråd og Kommunaldirektør omkring konklusionen.

Det bliver den sidste tese inden jul, vi håber at vi nu med de første 5 teser har kunne hjælpe vores Borgmester, Byråd og Kommunal Direktør, til at kunne træffe deres beslutning på et oplyst grundlag.

På vegne af Nordrup Farendløse Lokalråd og med ønsket om en glædelig jul

Mette Lund

‘Kære Borgmester, Byråd og Kommunaldirektør

I forbindelse med Ringsted Go Green har Nordrup Farendløse Lokalråd og Ørslev Landsbylaug, som i allerede ved, opstillet en række teser, som vi har bedt vores arbejdsgruppe ‘Arbejdsgruppe – Vedvarende Energi’ om at undersøge og bekræfte eller afkræfte.

I har allerede modtaget tese 1, 2, 3 og 4 her lige før jul følger tese 5. Vi håber at I endnu en gang, vil tage arbejdsgruppens undersøgelse og resultat med i betragtning når der skal træffes beslutning om Ringsted Go Green. Vedhæftet denne mail, arbejdsgruppens abstract/resume med bl.a. arbejdsmetode, kilder og evidens for konklusionen samt den analyse som ligger til grund for konklusionen og som er udarbejdet af fagfolk indenfor planteavl.

Tese 5.

I Nordrup Farendløse Lokalråd har vi en tese om, at den afgassede gylle, som sendes tilbage til landbruget som gødning, ikke vil være attraktiv for landbruget at anvende, da kvaliteten er for ringe allerede på nuværende tidspunkt. At den afgassede gylles forringede kvalitet, vil medføre økonomiske tab for landmanden. At biogasanlæggene vil stå med afgasset gylle som ikke er attraktivt for landbruget derfor ikke kan afsættes til landbruget men skal afsættes på anden vis, hvis muligt.

Arbejdsgruppens Konklusion:

Forskning og erfaringer fra landbruget viser, at der er en forringelse af kvaliteten af den afgassede biomasse. Viser at der er stor risiko for, at landmændene ikke ønsker biomassen, at de i stedet for er nødt til at vælge kunstgøde for at opnå samme ensartethed, samme høje udbytte og for at undgå økonomiske tab, og at denne enorme mængde af biomasse fra biogasanlæg må afsætte et andet sted i samfundet.

Arbejdsgruppens undersøgelser bekræfter tese 5.

På vegne af Nordrup Farendløse Lokalråd & Ørslev Landsbylaug og med ønsket om en glædelig jul

Ved Formand

Mette Lund’

Resume_Goedning_fra_afgasset_biomasse