Nyt om Nordrup Farendløse Forhandlingsfællesskab

29. maj 2024 0 Af Mette Lund

Kære Naboer

Nordrup Farendløse Forhandlingsfællesskab er nu konstitueret med medlemmer og er i fuld gang med at forberede de kommende forhandlinger med Byråd, Ringsted Kommunes administration og projektudvikler på Ringsted Go Green projektet.

Forhandlingsfællesskabet er konstitueret med følgende medlemmer:

Mette Lund – Repræsentant fra Nordrup Farendløse Lokalråd

Karina Reimer Hansen – Repræsentant fra Nordrup Farendløse Lokalråd

Jørgen Barsøe – Repræsentant fra Nordrup

Keld Ludvigsen – Repræsentant fra Nordrup

Lars Hansen – Repræsentant fra Farendløse

Niels H. Nøjgård – Repræsentant fra Nordrup

Susanne Sharpe Møller – Repræsentant fra Nordrup/Mulstrup

Forhandlingsfællesskabet har afholdt 3 møder til dato, hvor forhandlingspunkterne til de kommende forhandlinger specificeres og konkretiseres. Forhandlingsfællesskabet har kontaktet Ringsted Byråd for bl.a. at få præciseret forhandlingsprocessen og mandatet. Du kan se mailen til Ringsted Byråd herunder.

På vegne af Nordrup Farendløse Lokalråd

Mette Lund

NFF_Mail-til-Byraadet_130524