Lokalrådsnyheder

21. juni 2024 0 Af Mette Lund

Kære Naboer

Du kan læse lidt nyheder her om nogle af de opgaver vi arbejder med i lokalrådet pt..

Vi har i Lokalrådet i år forsøgt at stable et Sankt Hans arrangement på benene i samarbejde med Menighedsrådet, et arrangement i Kirkeskoven. Både Menighedsrådet og Lokalråd så frem til arrangementet men vi måtte desværre aflyse da afstandskrav omkring åben ild ikke kunne efterleves i Kirkeskoven. Den knappe tid har gjort, at vi ikke har kunne nå at finde et anden egnet sted i år. (Vi opfordre til at I i stedet i år, bakker op om Sankt Hans arrangementer i vores nabo sogne).Det meget positive der kom ud af dialogen mellem Lokalrådet og Menighedsråd er, at vi alle er enige om at vi skal til at lave arrangementer i fællesskab. Så det arbejder vi videre på.

Flytningen af hjertestarterne i idrætshallen har været lidt kompliceret at finde hoved og hale i. Hvem skulle flytte den, hvem måtte, hvad skulle der til. Det er nu efter mange samtaler med Skole, Idrætshal og Kommune nu endelig kommet en helt klar retning på. Flytningen er bestil hos rette sted, nu afventer Lokalrådet blot Idrætsforeningens endelige tilbagemelding (efter deres generalforsamling 1. juli 2024) før vi kan flytte hjertestarteren.

Planlægningen af arbejdet med trampestien i Nordrup og ny låge fra spejderen og ind til Kirkeskoven er i fuld gang og der kommer meget snart en opdatering på det projekt, glæd dig.

Lokalrådet har igangsat et bankskifte for at spare på de årlige driftsomkostninger. Vi regner med en besparelse på mellem 2000-2500 kr. årligt.

I morgen lørdag (22.juni 2024 kl. 10:00) skal vi på vores vandretur i Nordrup, vi håber at rigtig mange vil gå med, vi glæder os meget til turen og til at lytte til historier om området og måske bliver man overrasket på sin tur?

Et nyt tiltag i Lokalrådet er nedsættelsen af et ’Blomsterparklaug’, har du tid og lyst til at ligge frivillige kræfter i lauget så tag fat i lokalrådet, vi har i den grad brug for et frivilligt korps til lauget. Du kan læse mere om lauget på hjemmesiden via dette link:

https://www.xn--lokalrd-jxa.dk/document-category/nordrup-blomsterparklaug/

Arbejdet i Nordrup Farendløse Forhandlingsfællesskab er i fuld gang, der arbejdes på højtryk med at få forhandlingspunkterne på plads, dog blev det skudt til hvile for en stund, da Biocircs nyeste energiparkoplæg landede i dagsordnerne til Klima-, Miljø-, Plan- og Boligudvalgenes møde i henholdsvis denne og næste uge. Det var noget af en deroute at se Biocircs oplæg og læse Administrationens oplæg og anbefalinger til Byrådet, det føltes som at starte forfra. Det kaldte på øjeblikkelig handling. Det er endt ud i et brev til byrådet og en pressemeddelelse, du kan læse begge på Lokalrådets hjemmeside.  Der er også kommet et interview med Dagbladet Ringsted ud af det (artiklen bringes i næste uge). På baggrund af Biocircs nye oplæg og Administrationens anbefalinger til Byrådet har vi kaldt til demonstration, igen.

Husk demonstration 24. juni 2024 kl. 15:00 på torvet ved Tingstenene. Vi har brug for opbakning og brug for jer alle. Lad os vise vi er mange, at vi står sammen og at vi mener det.

https://www.facebook.com/events/784594323458416

Har du forslag til arrangementer vi skal lave i lokalområdet, og har du lyst til at byde ind med frivilligt arbejde, så kontakt dit Lokalråd.

På Vegne af Nordrup Farendløse Lokalråd

Mette Lund

Forperson