Nyt materiale fra Ringsted Kommune – Ringsted Go Green

26. januar 2024 2 Af Mette Lund

Kære Naboer

Lokalrådet har d.d. kl. ca. 12 modtaget mail på vegne af Borgmester Henrik Hvidesten med dagsorden, nyeste materiale fra projektudbyder og Administrationens oplæg til den politiske beslutning omkring hvilke, hvilket af de 5 ansøgte vedvarende energi projekter Plan og Boligudvalg og det øvrige Byråd bør arbejde videre med. Du kan læse mailen og de medsendte 3 dokumenter her i indlægget.

Vi vil i lokalrådet godt sige, at Administrationen og Borgmesteren udviser ringeforagt over for lokalrådene ved, at sende en dagsorden til et møde med klare forventninger til lokalrådene 3 ½ dag før mødet afholdes. Det er simpelthen useriøst og viser meget tydeligt mangel på respekt for det frivillige arbejde mange ligger i lokalrådene i Ringsted Kommune.

Når det er sagt, så har vi nu i lokalrådene modtaget materiale på projekterne med de evt. tilpassede projekter og materiale fra Administrationen. Mht. Ringsted Go Green er projektet uforandret.

Mht. materiale fra Administrationen, så er det en lang positiv tale for Ringsted Go Green. Næsten hele oplægget omhandler Ringsted Go Green. Administrationen oplyser bl.a., at der ikke vil være væsentlige værditab for boliger i nogle af vores landsbyer, faktisk så får vi kun noget positivt ud af projektet med nye grønne rekreative områder. Ringsted Kommune får dækket elforbruget med 200 %, Ringsted Kommune får dækket 80-100 % af energiforbruget. 1/3 del af Ringsted Kommunes landbrug kan dække produktionen af græs der nødvendig til industrianlægget, transporten til og fra industrianlægget vil være 2 lastbiler til og fra anlægget i time. Og sådan fortsætter oplægget, det er absolut chokerende læsning og direkte usandt.

Vi er i lokalrådet chokerede.

På vegne af Nordrup Farendløse Lokalråd

Mette Lund

Herunder mail på vegne af Bormester Hvidesten:

‘Kære Lokalrådsformænd, cc. øvrige medlemmer af Landsbyforum

Som lovet følger her en opfølgning på mødet med Ringsted Byråd den 30. januar 2024 vedr. VE-projekter.

Se vedhæftede:

–          Brev fra Borgmester Henrik Hvidesten med yderligere oplysninger om mødet

–          Materiale, som udviklerne præsenterede for Byrådet på temamødet den 24. januar 2024

–          Baggrundsmateriale til den politiske proces

Bemærk, at mødet holdes i kommunens lokaler på Amtstue Alle 71 i kantinen – indgang fra gården.

Af hensyn til forplejningen ønskes tilbagemelding om antal deltagere til undertegnede via mail…’

VE-projekter-brev-til-Lokalraadsformaend-moede-300124

Samlet-oplaeg-fra-udviklere

Materiale-til-VE-temadroeftelse-24.jan_.2024