Dagens møde med Byrådet

30. januar 2024 6 Af Mette Lund

Kære Naboer

Som i allerede ved, har Nordrup Farendløse Lokalråd d.d. været til møde med Byrådet. Ved mødet blev nedenstående tale læst for byrådet, lige som Ørslev Landsbylaug have forberedt en tale. Der var tid til at svare på spørgsmål og kommenterer. Det er selvsagt svært at nå omkring alt på 30 minutter, men vi gjorde vores bedste og håber at det er med til at oplyse Byrådet.

Nordrup Farendløse Lokalråds oplevelse af møde var, at det var et interesseret og lyttende Byråd.

Der er ikke kommet yderligere afklaringer omkring Ringsted Go Green ud af mødet i aften, hvilket heller ikke var formålet med mødet.

På vegne af Nordrup Farendløse Lokalråd

Mette Lund

Oplaeg-Nordrup-farendloese-lokalraad_300124_u_mail